MESLEK STANDARTLARI

MASAJ UYGULAYICISI MESLEK STANDARDI YAYINLANDI

Tarihi milattan önce 3.000 yılına kadar dayanan, dünya genelinde sağlık dahil bir çok alanda kabul gören masaj, ülkemizde ne yazık ki uzun bir süre ihmal edildi ve gerçek değerini göremedi. Buna karşılık 25 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan ve Masaj Salonları'nı kapsayan yönetmelik ile bu durum değişti ve devlet ilk defa masajı resmi bir tanım altına almış oldu.

İşletmelere bir düzenleme getiren bu yönetmelik yayınını takiben, işletmelerde sunulan uygulamaların ve uygulayıcıların da bir düzenleme altına alınması gerekliliği doğdu. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu) işbirliğinde ulusal meslek standartlarını belirlemek üzere 15 Ocak 2011 tarihinde başlatılan çalışma,  21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete'de Masaj Uygulayıcısı Meslek Standardı'nın yayınlanması ile tamamlanmış oldu.

Yayınlanmış olan Masaj Uygulayıcılığı Meslek Standardı ile (eski adıyla) Masörlük/Masözlük, artık Türkiye'de resmen 3. seviye bir meslek olarak kabul edildi.

KAYNAK

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROF.DR. AHMET HAMDİ TURGUT

TÜRKİYE MASAJ ENSTİTÜSÜ 1981

MASAJIN BİLİMSEL ETKİLERİ

MEKANİK ETKİLERİ
1- Deriye Olan Etkileri
Ter bezlerinin ter üretimini artırarak üre ve diğer atık maddelerin atılımını sağlar. Kapillar dilotasyonu ile hiperemi sağlar. Sebum salgısını artırarak derinin yumuşamasını ve enfeksiyonlara karşı direncini sağlar. Derinin elastikiyetini artırır.
Derinin kan dolaşımını artırarak hücrelerin beslenmesini ve rejenerasyonunu sağlar. Fibrosis oluşumunu önler. Scarların gevşemesini sağlar.
2- İç Organlara Etkileri
Akciğerlerde mukusun çözülmesini sağlar. Kan dolaşımı ve lenf drenajını artırarak daha fazla idrar çıkışını sağlar. Parasempatik sinir sistemi yolu ile sindirimi kolaylaştırır. Kalın bağırsağın peristaltik hareketlerini artırarak konstipasyon ve gaz problemlerini çözer. Abdominal distansiyonu azaltır.

FİZYOLOJİK ETKİLERİ

1- Dolaşım Sistemine Etkileri
. Venostazı önler.
. Arteriyel dolaşımı artırır.
. Kalbin hızını yavaşlatır.
. Venöz dönüşe yardımcı olur.
. Hemodilüasyona yardımcı olur.
. Lenfa drenajını artırarak ödemi engeller.
. Düzenli olarak yapılan masaj lökosit miktarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

2- Kas ve İskelet Sistemine Etkisi
. Kan dolaşımını artırarak kasın daha fazla besin ve oksijen almasını sağlayarak kas yorgunluk ve ağrılarını azaltır.
. Kas atrofilerini önler.
. Atrofik kasların toparlanmalarını sağlar.
. Kaslarda biriken toksik maddelerin lenfatik ve venöz dolaşıma katılmasını sağlar.
. Kasların kan dolaşımını artırarak laktik asitin kastan uzaklaştırılmasını sağlar.
. Kaslarda spazm ve krampları önler.
. Kemiğin beslenmesine yardımcı olur.
. Kireçlenmelerde etkilidir.

SİNİR SİSTEMİNE ETKİLERİ
Sedasyon etkisiyle gevşeme sağlar. Otonom sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde refleks etkileri vardır. Sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi vardır.


KAYNAK

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROF.DR. AHMET HAMDİ TURGUT
TÜRKİYE MASAJ ENSTİTÜSÜ 1981

 

MASAJIN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR

Masaj uygulanmasının sakıncalı olduğu bazı fiziksel kondisyonlar vardır. Aşağıda, masaja engel hal oluşturan ve masaj alınmasını tavsiye etmediğimiz sağlık koşullarını görebilirsiniz.

Akut Yaralanmalar:
Akut kas yaralanmalarında uygulanan masaj kanamayı artıracağı gibi aynı zamanda yaralanmış kas liflerinin zedelenmesine yol açar. İyileşmeyi geciktirmekle beraber kas içerisinde ağrılı sertlikler meydana getirecektir. Bu nedenle akut yaralanmaların ardından masaj ve sıcak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Kas lifi kopmaları ve tahripleri
Tendon kopmaları ve tahripleri
Kas fıtıkları
Kemiklerde kırık ve çıkıklar
Açık yaralar
Doku içi kanamalar
Bu gibi durumların akut dönemlerinde organizmanın vermiş olduğu enflamasyon denilen tepkiler meydana gelmektedir. Bu tepkiler, yani enflamasyonun üç devresi vardır. Akut devre genellikle ilk 72 saattir. Masaj uygulamaları ve sıcak uygulamalar yapılmaz, bunun tam aksine soğuk uygulamalar, dinlendirme ve bandajlama yapılır. Onarım devresinde ve yenilenme devresinde masaj yapılabilir.

Damar Hastalıkları:
Herhangi bir sebeple damar yapısının bozulduğu durumlarda masaj sakıncalıdır. Toplardamarlarda mevcut tromboz (pıhtı) bulunması gibi durumlarda yapılan masaj kişinin hayatını tehlikeye atabilir. Çeşitli damar hastalıkları mevcuttur.

Filebotromboz:
İltihabi olmayan damar tıkanmasıdır. Pıhtı kopup dolaşım sistemi yolu ile kalbe ve beyne ulaşıp hayatı tehdit edebilir. Derin ven trombozları ödem, ağrı, ısı artışı, yüzeylerde belirginleşme olarak görülebildiği gibi bazen hiçbir belirtide vermeyebilir.

Tromboflebitis:
Toplardamarlarda pıhtı ile birlikte iltihapta söz konusudur. Ağrı kızarıklık ve ısı artışı görülür. Kesinlikle masaj yapılmamalıdır. Masaj yolu ile damar çeperinden kopacak bir trombus dolaşım vasıtası ile kalp ve beyin gibi organlara ulaşarak tıkanma sebebi ile felç yada ölüm gibi sonuçlara yol açabilir.

Varisler:
Toplardamarlarda bulunan kapakçıkların yetersiz çalışması ile damarlarda genişlemeyle görülen hastalıktır. Bazen hiçbir şikâyet söz konusu olmaz iken bazen ağrı ve ısı artışı gibi şikâyetlere yol açar. Doktorun tavsiyesi olmadan masaj uygulamaları yapılmamalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları:
Mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Enfeksiyonların sebep olduğu patolojik değişiklikler sonucu deride döküntüler meydana gelebilir. Eritem, vezikül... v.s. gibi deri belirtilerinde masaj uygulamaları yapılmaz.

Deri Hastalıkları:
Delici, kesici cisimlerin meydana getirdiği yaralanmalar, yanıklar gibi fiziki sebeplerle meydana gelen cilt hastalıkları, mantar, böcek ısırmaları gibi parazitlerin sebep olduğu deri hastalıkları, dermatitler, çıban, egzama gibi deri hastalıklarında masaj uygulamaları sakıncalıdır.

Abselerde:
Vücudun neresinde olursa olsun abse bulunması durumunda masaj uygulanmaz.
İltihaplı Romatizmalarda: Romatizmaların akut dönemlerinde, yani yangılı ve şiddetli ağrılı dönemlerinde masaj uygulamaları ve sıcak uygulamalar sakıncalıdır.
Hamilelik Süresince ve Regl Dönemlerinde: Eller, ayaklar ve baş bölgelerine hafifçe masaj yapılabilir. Ancak bu bölgeler dışında kalan bölümlere masaj yapılması sakıncalıdır.

Kanser Hastalıklarında:
Metastas riski sebebiyle masaj uygun değildir. Ancak psikolojik destek ve moral sağlamak amacıyla eller, ayaklar, yüz ve baş bölgelerine hafif masaj yapılabilir. Kanserin durumuna göre doktor tavsiyesi ile diğer bölgelere de uygulanabilir.

KAYNAK

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROF.DR. AHMET HAMDİ TURGUT
TÜRKİYE MASAJ ENSTİTÜSÜ 1981

 

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

EFLORAJ: Tek elle, çift elle, avuç içiyle, parmaklarla, el sırtıyla ya da ön kolun tamamıyla
yapılan sıvazlama hareketini,
FRİKSİYON: Parmaklarını ve avuç içini kullanarak masaj yapılan bölgeye içten dışa doğru
dairesel hareketlerle ilerleyerek, uygulanan baskıyı,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen,
takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve
cihazları,
KLASİK MASAJ: Gevşetme ve rahatlatma amacıyla; efloraj, petrisaj, friksiyon, presyon,
perküsyon, vibrasyon teknikleri kullanılarak yapılan masaj çeşidini,
MANİPÜLASYON: Sıvazlama, yoğurma, ovma ve dairesel hareket, baskı ve titreşim
tekniklerinin her birini,
PERKÜSYON: Kaslara uyarı vererek, şok etkisi ile kasları canlandırmak için el sırtı ya da
kenarıyla, belirli bir ritimde yapılan vurma hareketini,
PETRİSAJ: Tek el ya da çift el kullanılarak kaslara yapılan yoğurma hareketini,
PRESYON: Kas gerginliğini gidermek ve kişiyi rahatlamak için avuç içi, el sırtı ve
parmaklarla yapılan baskı hareketini,
SPOR MASAJI: Antrenman ve spor karşılaşması öncesinde, spor karşılaşması esnasında ve
sonrasında sporculara uygulanan manipülasyonları,
VİBRASYON: Parmakları ve avuç içini kullanarak kaslara yapılan titreşim hareketini
ifade eder.

KAYNAK

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROF.DR. AHMET HAMDİ TURGUT
TÜRKİYE MASAJ ENSTİTÜSÜ 1981

 

Tüm sorularınız ve randevu için ;
+90 532 297 92 35